Tilbage til oversigten (L - Å)

Skovbrinken


Vejnr.: 157-0717
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Skovgårdsvej 45 til blind vej mod sydvest.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Skovbrinken er anlagt i 1951.

Vejens navn er konstrueret, til dels efter terrænet for lukket vej nord for Ordruphøj og Ellemosen.

I 1960 overgik vejen til offentlig vej.

Skovbrinken


Tilbage til oversigten (L - Å)