Tilbage til oversigten (L - Å)

Skovbakkevej


Vejnr.: 157-0716
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Fortunvej 62 til Skovvej 64.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Skovbakkevej er anlagt omkring 1923-26.

Tidligere blev vejen uofficielt kaldet Nyvej Charlottenlund. Vejens navn er konstrueret, og hentyder til terrænet.

I 1936 overgik vejen til offentlig vej.
I 1973/74 blev kørebanen udvidet fra 6,25 til 8,5 meter.

Skovbakkevej


Tilbage til oversigten (L - Å)