Tilbage til oversigten (L - Å)

Skovagervej


Vejnr.: 157-0715
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Norasvej 15 til Ordrup Jagtvej 80.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Skovagervej er anlagt i 1919/20.

Vejen er navngivet efter et gammelt marknavn på Ordrups jorder.

I 1937 overgik vejen til offentlig vej.
I 1969/70 blev kørebanen udvidet fra 5,2 til 6,4 meter.

Skovagervej


Tilbage til oversigten (L - Å)