Tilbage til oversigten (L - Å)

Skotvej


Vejnr.: 157-0712
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Rådhusvej 10 til Jensløvsvej 13.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Skotvej er anlagt i 1937/38. 

Navnet forklares som ”en lille vej, som man smutter igennem”. ( Kommunalbestyrelsesmødet 21/9 1937 )

Vejen blev anlagt som offentlig vej.

Skotvej


Tilbage til oversigten (L - Å)