Tilbage til oversigten (L - Å)

Skolevej (resten)


Vejnr.: 157-0711
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Baunegårdsvej 11A til Kildeskovsvej 27 og blind ende mod øst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Skolevej er anlagt i 1906.

Vejen er navngivet efter Gentofte skole, opført 1904.

I 1908 overgik vejen til offentlig vej.

Skolevej (resten)


Tilbage til oversigten (L - Å)