Tilbage til oversigten (L - Å)

Skjoldhøj Allé


Vejnr.: 157-0707
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Traverbanevej 4 til blind vej mod nordøst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Skjoldhøj Allé er anlagt før 1919. Indtil 1919 hed vejen Skjoldgaardshøjvej.

Vejen er navngivet efter Skjoldhøjene, to broncealderhøje, nu bortgravet ved, Strandvejen nord for Charlottenlund Skov.

Offentlig vej.

Skjoldhøj Allé


Tilbage til oversigten (L - Å)