Tilbage til oversigten (L - Å)

Skjoldgårdsvej


Vejnr.: 157-0706
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Norasvej 27 til Ordrup Jagtvej 96.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Skjoldgårdsvej blev anlagt i 1919/23.

Vejen er navngivet efter Skjoldgården. Skjoldgården fik sit navn efter de to Skjoldhøje yderest mod stranden. Skjoldgård blev med sine 87,5 tdr. land den største gård i Ordrup. I begyndelsen af 1890érne begyndte en udstykning af gårdens jorder.

På en af disse udstykninger blev ejendommen ”Rydhave ” i 1895 opført. Under besættelsestiden boede den tyske befuldmægtigede Werner Best på ejendommen. Efter befrielsen overtog den amerikanske legation ejendommen, og den er nu bolig for den amerikanske ambassadør.

I 1937 overgik vejen til offentlig vej.
I 1969/70 blev kørebanen udvidet fra 5,2 til 6,4 meter.

Skjoldgårdsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)