Tilbage til oversigten (L - Å)

Skjoldagervej


Vejnr.: 157-0705
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Søndersøvej 56 til Smakkegårdsvej 92.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Skjoldagervej er anlagt i 1935/37 og forlænget i 1957/58.

Vejen er opkaldt efter sognerådssekretær og lærere i Jægersborg N.H. Skjoldager.

I 1948 overgik strækningen fra Søndersøvej til Sauntesvej til offentlig vej. 
I 1949 overgik strækningen fra Sauntesvej til Ridebanevang til offentlig vej.
I 1957/58 anlagt fra Ridebanevang til Smakkegårdsvej.
I 1961 overgik strækningen fra Ridebanevej til Smakkegårdsvej til offentlig vej.
I 1970/71 blev kørebanen fra Søndersøvej til Sauntesvej udvidet fra 5,0 til 6,4 meter.

Skjoldagervej


Tilbage til oversigten (L - Å)