Tilbage til oversigten (L - Å)

Skiftevej


Vejnr.: 157-0702
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vangedevej 122 til Mosebuen 43.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Skiftevej er anlagt i 1927/30.

Ved udstykningen af en del af Mosegårdens og Enggårdens arealer benyttedes en række udtryk fra ældre tiders landbrug, som sammensætning til vejnavne.

I 1943 overgik vejen til offentlig vej.

Skiftevej


Tilbage til oversigten (L - Å)