Tilbage til oversigten (L - Å)

Skelvej


Vejnr.: 157-0701
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Tuborgvej 88 til Niels Andersens Vej 15.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Skelvej er anlagt i 1925/26.

Vejen er formentlig navngivet under hensyn til den korte afstand til skellet mod Københavns Kommune.

I 1932 overgik vejen til offentlig vej.

Skelvej


Tilbage til oversigten (L - Å)