Tilbage til oversigten (L - Å)

Sigridsvej


Vejnr.: 157-0700
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 140 til Øresund.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Sigridsvej er anlagt i 1898.

Vejen er opkaldt efter tømmermester S. M. Grumstrups datter Sigrid.

S. M. Grumstrup, foretog sammen med murermester Martin Langberg udstykningen af Maglegårdens grunde øst for Strandvejen.

I 1915 var Grumstrup næstformand i sognerådet, og han havde under hånden fået kendskab til Københavns Kommunes planer om, at opkøbe aktiemajoriteten i NESA´s moderselskab, De Kjøbenhavnske Sporveje. Grumstrup var fungerende borgmester under oberst Parkovs sygdom, og han var ikke tryg ved, at Københavnerne fik så stor en indflydelse på elforsyningen i Gentofte Kommune. Efter flere møder i sognerådet fik han dettes tilslutning til køb af aktierne hos den tyske storaktionær ” Algemeine elektriske Unternehmung” Også amtsrådet gav efter svære forhandlinger deres accept af købet. Uden opsættelse skyndte han sig til repræsentanten for det tyske selskab, som lå syg på Paladshotellet. Han fik sin underskrift og på vejen ud mødte han Københavns Kommunes repræsentant, som kom en halv time for sent. 

NESA forblev et privat aktieselskab, men nu med Gentofte Kommune som hovedaktionær. Prisen var ca. 5.5 millioner. Under forudsætning af Elsams ejerkreds og konkurrencestyrelsens godkendelse vil kommunekassen i 2003 blive 3.6 milliarder rigere ved salget af NESA aktierne.

I 1932 overgik vejen til offentlig vej.   
I 1935/36 blev støttemuren opført.  

Sigridsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)