Tilbage til oversigten (L - Å)

Signesvej


Vejnr.: 157-0697
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Margrethevej 24 til Aurehøjvej 23.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Signesvej er anlagt i 1898.

Vejen er opkaldt efter fru Signe Hansen, datter af gårdejer Peter Lemche, Nordre Onsgård. 

I 1959 overgik vejen til offentlig vej.

Signesvej


Tilbage til oversigten (L - Å)