Tilbage til oversigten (L - Å)

Sehestedsvej


Vejnr.: 157-0696
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Bernstorffsvej 73 til Niels Andersens Vej 66.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Sehestedsvej er anlagt i 1932/34.

Vejen er opkaldt efter ejerne af Rygården, generalinde Pauline Sehested (1811-19) og hendes søn general J.F. von Gyldenstjerne Sehested (1819 – 20). Tidligere var vejen en del af Kaas Allé.

I 1935 overgik strækningen fra Niels Andersens Vej til Kaas Allé til offentlig vej.
Den resterende del blev allerede overtaget i 1922.
I 1952 overgik vejen til offentlig vej. 

Sehestedsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)