Tilbage til oversigten (L - Å)

Schioldannsvej (Banevej - Hyldegårds Tværvej)


Vejnr.: 157-0692
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ordrupvej 37 til Hyldegårds Tværvej 16.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Schioldannsvej er anlagt i 1898, men blev først registreret som egentlig vej i 1924/25, da strækningen fra Hyldegårds Tværvej til Banevej blev anlagt.

Vejen er opkaldt efter muremester A. C. Schioldann.

I 1926 overgik strækningen fra Banevej til Ordrupvej til offentlig vej.
I 1928 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.

Schioldannsvej (Banevej - Hyldegårds Tværvej)


Tilbage til oversigten (L - Å)