Tilbage til oversigten (L - Å)

Schimmelmannsvej


Vejnr.: 157-0691
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Fabritius Allé til Holmegårdsvej 20, spærret på nordsiden af Hvidørevej til 21 og 27 tilkørsel fra nord.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Schimmelmannsvej er anlagt som selvstændig vej i 1926/28.

Indtil da var vejen en del af Christiansholmsvej og Klampenborgvej. Vejen er opkaldt efter minister Ernst Schimmelmann, der ejede Sølyst 1776 – 1831.

Ernst Schimmelmann var født 1747 i Dredsen.Han var finansminister 1784-1813 og udenrigsminister 1824-1831. Han foranledigede loven mod slavehandel i 1792.
I 1775 havde Ernst Schimmelmann ægtet den holstenske grevedatter Emilie Rantzau, og i den følgende sommer flyttede de nygifte ind som lejere på Sølyst. De blev så betaget af stedets skønne beliggenhed, at Schimmelmann endnu samme år købte ejendommen. 

Efter hustruens tidlige død opkaldte E. Schimmelmann den gamle kilde ved foden af bakken mod Strandvejen efter sin hustru Emilie.

I 1910 overgik strækningen fra Clarasvej til Christiansholmsvej (tidligere del af Klampenborgvej) til offentlig vej.
I 1929 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.
På nær strækningen fra nr. 5 til 11 der først overgik i 1969.
I 1973/74 blev vejen lukket ved den nordlige udmunding i Hvidørevej.

Schimmelmannsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)