Tilbage til oversigten (L - Å)

Schimmelmanns Have


Vejnr.: 157-0690
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Fabritius Allé 19 til blind vej mod nord.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Schimmelmanns Have er anlagt i 1973.

Vejen er opkaldt efter minister,storkøbmand og greve Ernst Schimmelmann, der ejede Sølyst 1776 – 1831. 

Ernst Schimmelmann var født 1747 i Dredsen. Han var finasminister 1784-1813 og udenrigsminister 1824-1831. Han foranledigede loven mod slavehandel i 1792.
I 1775 havde Ernst Schimmelmann ægtet den holstenske grevedatter Emilie Rantzau, og i den følgende sommer flyttede de nygifte ind som lejere på Sølyst. De blev så betaget af stedets skønne beliggenhed, at Schimmelmann endnu samme år købte ejendommen. 

Efter hustruens tidlige død opkaldte E. Schimmelmann den gamle kilde ved foden af bakken mod Strandvejen efter sin hustru Emilie.

I 2000 overgik vejen til offentlig vej.

Schimmelmanns Have


Tilbage til oversigten (L - Å)