Tilbage til oversigten (L - Å)

Schäffergårdsvej


Vejnr.: 157-0695
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Jægersborg Allé 206 til Ibstrupvej 12.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Schäffergårdsvej er anlagt i 1928/29.

Vejen er navngivet efter Schäffergården ved Jægersborg. Gården fik sit navn efter hofsnedker Diderich Schäffer, der i 1755 erhvervede den ved en auktion. Skiftende ejere gav gården nye navne som Jægersborg slot og Jægersborghus, indtil den i 1920 blev ombygget og bragt tilbage til sin oprindelige skikkelse af arkitekt Kaare Klint. Samtidig blev den fredet og fik sit gamle navn tilbage.

I 1942 overgik vejen til offentlig vej.

SchäffergårdsvejSchäffergården.


Tilbage til oversigten (L - Å)