Tilbage til oversigten (L - Å)

Sauntesvej


Vejnr.: 157-0687
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Jægersborg Allé 163 til Smakkegårdsvej 60.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Sauntesvej er anlagt i 1905.

Vejen er opkaldt efter tømmermester Carl P. Saunte, der sammen med sagfører Erik Kjær foretog udstykningen af disse arealer.

I 1934/35 blev vejen ført helt igennem til Smakkegårdsvej.
I 1938 overgik vejen til offentlig vej.

Sauntesvej


Tilbage til oversigten (L - Å)