Tilbage til oversigten (L - Å)

Sauntes Vænge


Vejnr.: 157-0688
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Sauntesvej 25 til blind vej mod øst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Sauntes Vænge er anlagt i 1951/53. 

Vejen er opkaldt efter tømmermester Carl P. Saunte, der sammen med sagfører Erik Kjær foretog udstykningen af disse arealer.

I 1964 overgik vejen til offentlig vej.

Sauntes VængeEngelhardts vejskilt.


Tilbage til oversigten (L - Å)