Tilbage til oversigten (L - Å)

Sassvej


Vejnr.: 157-0686
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lorcksvej 1 til Kildeskovsvej 43.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Sassvej er anlagt i perioden fra 1905 - 1919.

Vejen er opkaldt efter købmand og skibsreder Mathias Wilhelm Sass (1792-1866).

I 1920 overgik vejen til offentlig vej.
I 1971/72 blev kørebanen udvidet fra 6,25 til 8,5 meter.

Sassvej


Tilbage til oversigten (L - Å)