Tilbage til oversigten (L - Å)

Sankt Peders Vej


Vejnr.: 157-0685
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 149 til Svanemøllevej 102.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Sankt Peders Vej er anlagt i 1898.

Da C.L. Ibsen i slutningen af halvfemserne udstykkede sine arealer vest for Hellerup Station, gav han vejene navne efter bibelske personer.

I 1940 overgik vejen til offentlig vej. 

Sankt Peders Vej


Tilbage til oversigten (L - Å)