Tilbage til oversigten (L - Å)

Sankt Lukas Vej (Rygårds Allé - skel nr. 7A/5)


Vejnr.: 157-0682
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Rygårds Allé 48 til Tuborgvej 81.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Sankt Lukas Vej er anlagt i 1931/32.

Vejen er navngivet efter Sankt Lukasstiftelsen ved Bernstorffsvej.

I 1976 blev strækningen fra Rygårds Allé mod vest til vestskel ved matr. nr. 8 gn overtaget til offentlig vej.
I 1977 blev 225 meter af vejens 337 meter nedlagt og inddraget i Sankt Lukas Stiftelsens areal.
I 1977 blev kørebanen udvidet fra 5,0 til 6,4 meter.
I 1985 blev strækningen fra Tuborgvej mod syd og øst til vestskel ved matr. nr. 8 gn, udlagt til privat fællesvej.

Sankt Lukas Vej (Rygårds Allé - skel nr. 7A/5)


Tilbage til oversigten (L - Å)