Tilbage til oversigten (L - Å)

Sagaparken


Vejnr.: 157-0683
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Ved Lindegårdsvej

Vejnavnets oprindelse og historie:

Vejen er anlagt 2001.

Vejen er opkaldt efter filmstudiet "Saga" der holdt til her 1943-69

Sagaparken


Tilbage til oversigten (L - Å)