Tilbage til oversigten (L - Å)

Ryvangs Allé


Vejnr.: 157-0667
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 2

Vedligehold: 1
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Svanemøllevej (Kbhvns. kommune) til Hellerupvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ryvangs Allé er anlagt i 1928.

Fik sit navn som en forlængelse af den del der er beliggende i København.

Indtil 1888 hed vejen fra Hellerupvej til Stationspladsen – Hellerup Stationsvej.
Indtil 1908 hed vejen fra Stationspladsen til kommunegrænsen – Fengersvej.
Indtil 1928 hed vejen Posthusvej.Vejen har fra sin begyndelse været offentlig.

I 1969/70 blev fodgængertunnelen ved Hellerup Station anlagt og åbnet den 2.10.1969.

Ryvangs AlléVed Hellerup Station.


Tilbage til oversigten (L - Å)