Tilbage til oversigten (L - Å)

Rypevej


Vejnr.: 157-0666
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Løvsangervej 5 til Ingeborgvej 32.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Rypevej er anlagt i 1917.

Ved udstykningen af Høeghsmindes jorder fik vejene fuglenavne.

I 1933 overgik vejen til offentlig vej.

Rypevej


Tilbage til oversigten (L - Å)