Tilbage til oversigten (L - Å)

Rygårdsvænget


Vejnr.: 157-0664
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Rebekkavej 57 til Rygårds Allé 21.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Rygårdsvænget er anlagt i 1969. 

Vejen er navngivet efter Rygården. 

J.H.E. Bernstorff skænkede sin godsforvalter Torkel Baden Rygården for hans indsats under gennemførelsen af de store landboreformer på Bernstorff gods.

En af de sidste ejere af Rygård, baron Carl Vilhelm Emil Knuth forsøgte, da udstykning i Hellerup begyndte at tage fart, at starte et salg af Rygårdens jorder og lod i 1891 en del af Rygårds alle anlægge. Udstykningen lykkedes først da C.L. Ibsen købte ejendommen.

C.L. Ibsen påbegyndte byggemodningen af arealerne i 1907, men frem til 1916 havde han kun solgt få parceller, da han holdt igen med grundsalget. Herunder havde han afgivet areal til anlæg af Hellerup Kirkegård, samt solgt Rygårds hovedbygning til overretssagfører Johannes Werner.

Johannes Werner boede på Rygården indtil 1930, hvorefter den Katolske Stiftelse overtog ejendommen og indrettede det til ” Assumptionsklosteret Rygård ”, samt en kostskole og opførte som en nordfløj den katolske Sct. Therese kirke, hvortil der blev anlagt en lille kirkegård for menigheden.

I 1969 overgik vejen til offentlig vej.

Rygårdsvænget


Tilbage til oversigten (L - Å)