Tilbage til oversigten (L - Å)

Rygårds Allé


Vejnr.: 157-0665
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Henningsens Allé 17 til Københavns Kommune.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Rygårds Allé er anlagt i 1901.

Vejen er navngivet efter Rygården ved Bernstorffsvej. Oprindelig kun vejstykket mellem Hellerupvej og Henningsens Allé, fra 1911 tillige den mod syd gående del, der hidtil havde heddet Rygårds Hovedallé. 

J.H.E. Bernstorff skænkede sin godsforvalter Torkel Baden Rygården for hans indsats under gennemførelsen af de store landboreformer på Bernstorff gods. 

En af de sidste ejere af Rygård, baron Carl Vilhelm Emil Knuth forsøgte, da udstykning i Hellerup begyndte at tage fart, at starte et salg af Rygårdens jorder og lod i 1891 en del af Rygårds alle anlægge. Udstykningen lykkedes først da C. L. Ibsen købte ejendommen.

C. L. Ibsen påbegyndte byggemodningen af arealerne i 1907, men frem til 1916 havde han kun solgt få parceller, da han holdt igen med grundsalget. Herunder havde han afgivet areal til anlæg af Hellerup Kirkegård, samt solgt Rygårds hovedbygning til overretssagfører Johannes Werner.

Johannes Werner boede på Rygården indtil 1930, hvorefter den Katolske Stiftelse overtog ejendommen og indrettede det til ” Assumptionsklosteret Rygård ”, samt en kostskole, og opførte som en nordfløj den katolske Sct. Therese kirke, hvortil der blev anlagt en lille kirkegård for menigheden.

I 1918 overgik strækningen fra Hellerupvej til Tuborgvej til offentlig vej.  
I 1922 overgik strækningen fra Tuborgvej til Søholms skel til offentlig vej.
I 1828 overgik strækningen fra Søholms skel til kommunegrænsen til offentlig vej.
I 1932 overgik strækningen fra Hellerupvej til Henningsens Allé til offentlig vej.
I 1922/23 blev vejen anlagt fra Lundegårdsvej til kommunegrænsen.

Rygårds Allé


Tilbage til oversigten (L - Å)