Tilbage til oversigten (L - Å)

Ruthsvej


Vejnr.: 157-0662
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Rebekkavej (Kbhvn.) til Rygårds Allé.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ruthsvej er anlagt i 1918.

Vejen er opkaldt efter den jødiske kvinde Ruth i Det gl. Testamente. Da C. L. Ibsen i slutningen af halvfemserne udstykkede sine arealer vest for Hellerup Station, gav han vejene navne efter bibelske kvinder.

I 1918 overgik vejen til offentlig vej.

Ruthsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)