Tilbage til oversigten (L - Å)

Rosenvej


Vejnr.: 157-0661
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Søgårdsvej 15 til Bregnevej 22.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Rosenvej er anlagt i 1903.

Vejen er navngivet efter, at vinhandler Peter Jørgensen m.fl. i 1899 havde overtaget Søgården og påbegyndt en udstykning af gårdens jorder. Da der indtil ejerskiftet havde været drevet handelsgartneri på ejendommen, valgte man at navngive de nyanlagte veje efter blomster og planter. 

1935 overgik vejen til offentlig vej.
I 1965/66 blev kørebanen udvidet fra 5,75 til 8,5 meter.

RosenvejStorblomstret rose.


Tilbage til oversigten (L - Å)