Tilbage til oversigten (L - Å)

Rosenstandsvej (sidevej nr. 12 - 42)


Vejnr.: 157-0660
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Jægersborg Allé 68 til Ordrupvej 145.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Rosenstandsvej er anlagt i 1928.

Indtil 1927 hed vejen Sopfievej. Vejen er opkaldt efter kabinetssekretær F. V. F. Rosenstand, der ejede nr. 5 på vejen, som han beboede om sommeren.

I 1935 overgik vejen til offentlig vej. 
I 1972/73 blev kørebanen udvidet fra 6,25 til 8,5 meter.

Sidevej Rosenstandsvej 12-42 er dog privat fællesvej.

Rosenstandsvej (sidevej nr. 12 - 42)


Tilbage til oversigten (L - Å)