Tilbage til oversigten (L - Å)

Rosenfeldt Allé


Vejnr.: 157-0657
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Baunegårdsvej 45 til Bregentved Allé 20.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Rosenfeldt Allé er anlagt i 1912.

Ved udstykningen af Baunegårdens jorder valgte man, at navngive vejene efter sjællandske herregårde.

I 1932 overgik vejen til offentlig vej.

Rosenfeldt Allé


Tilbage til oversigten (L - Å)