Tilbage til oversigten (L - Å)

Rosavej


Vejnr.: 157-0656
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Damgårdsvej 4 til blind vej mod nord.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Rosavej er anlagt i 1923/25.

Vejen er opkaldt efter fru Rosa Brasen, gift med forpagter Georg Brasen på Damgården.

I 1938 overgik vejen til offentlig vej. 

Vejen har oprindeligt været en del af Damgårdsvej.

Rosavej


Tilbage til oversigten (L - Å)