Tilbage til oversigten (L - Å)

Rørsøvej


Vejnr.: 157-0676
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ørnekulsvej 19 til blind vej mod sydvest.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Rørsøvej er anlagt i 1935/36.

Vejen er navngivet efter en lille dam på Ordruphøjs arealer. Her indplantede kammerherre Berling varieteten coarctata af planten tagrør, som han havde hjembragt fra sine rejser. Dammen blev herefter kaldt Rørsøen.

I 1951 overgik vejen til offentlig vej.

Rørsøvej


Tilbage til oversigten (L - Å)