Tilbage til oversigten (L - Å)

Rørskærsvej


Vejnr.: 157-0675
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vangedevej 110 til Mosebuen 39.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Rørskærsvej er anlagt i 1929/30.

Navnet hentyder til mosearealerne ved kommunegrænsen mod Gladsaxe.

I 1943 overgik vejen til offentlig vej.  

Rørskærsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)