Tilbage til oversigten (L - Å)

Røntoftevej


Vejnr.: 157-0672
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vangedevej 193 til Sønderengen 60 blind ende fra Sønderengen mod øst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Røntoftevej er anlagt i 1925/26. 

Vejens navn er konstrueret uden egentlig tilknytning.

I 1937 overgik Hulegårdens nye Villakvarter til offentlig vej, fra Vangedevej og ca. 350 meter mod øst.
I 1939 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.   

Røntoftevej


Tilbage til oversigten (L - Å)