Tilbage til oversigten (L - Å)

Rødstensvej


Vejnr.: 157-0671
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Dyssegårdsvej 26 til Teglværksbakken 29.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Rødstensvej er anlagt i 1928.

Vejens navn er konstrueret uden egentlig tilknytning.

I 1936 overgik vejen til offentlig vej.
I 1973/74 blev kørebanen udvidet fra 5,0 til 6,4 meter.

Rødstensvej


Tilbage til oversigten (L - Å)