Tilbage til oversigten (L - Å)

Ridehusvej


Vejnr.: 157-0655
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Maltegårdsvej 10 til Parkovsvej 42.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ridehusvej er anlagt i 1936/37.

Vejen er navngivet efter Sportsrideskolen på Maltegårdsvej.

I 1948 overgik vejen til offentlig vej. 

Ridehusvej


Tilbage til oversigten (L - Å)