Tilbage til oversigten (L - Å)

Ridebanevang


Vejnr.: 157-0652
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Skjoldagervej 32 til Jægersborg Allé 183.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ridebanevang er anlagt i 1944/45 og 1946/47.

Vejen er navngivet efter den gamle benævnelse på den vestligste af vangene ved Jægersborg.

I 1949 overgik vejen til offentlig vej.

Ridebanevang


Tilbage til oversigten (L - Å)