Tilbage til oversigten (L - Å)

Richelieus Allé


Vejnr.: 157-0651
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra A. N. Hansens Allé 35 til Høyrups Allé 34.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Richelieus Allé er anlagt i 1906. 

Vejen er opkaldt efter admiral Andreas du Plessis de Richelieu (i Thailand) . Landtingsmand og direktør, der bl. a. sad i Slangerupbanens bestyrelse.

I 1958 overgik vejen til offentlig vej. 
I 1967/68 blev kørebanen udvidet fra 6,25 til 8,5 meter.

Richelieus Allé


Tilbage til oversigten (L - Å)