Tilbage til oversigten (L - Å)

Ribisvej


Vejnr.: 157-0650
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Søgårdsvej 7 til Gentoftegade 74.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ribisvej er anlagt i 1925/26.

Vejen er navngivet efter at vinhandler Peter Jørgensen m.fl. i 1899 havde overtaget Søgården og påbegyndt en udstykning af gårdens jorder. Da der indtil ejerskiftet havde været drevet handelsgartneri på ejendommen, valgte man at navngive de nyanlagte veje efter blomster og planter.

Planten hedder egentlig Ribes, men vejnavnet er her og andre steder blevet till Ribis.

I 1935 overgik vejen til offentlig vej.

RibisvejBlodribs.


Tilbage til oversigten (L - Å)