Tilbage til oversigten (L - Å)

Resedavej


Vejnr.: 157-0647
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lyngbyvej 336 nordgående til Begoniavej 2.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Resedavej er anlagt omkring 1917-1921.

Vejen er navngivet efter, at vinhandler Peter Jørgensen m.fl. i 1899 havde overtaget Søgården og påbegyndt en udstykning af gårdens jorder. Da der indtil ejerskiftet havde været drevet handelsgartneri på ejendommen, valgte man at navngive de nyanlagte veje efter blomster og planter.

I 1949 overgik vejen til offentlig vej.
I 1972/73 blev kørebanen udvidet fra 5,6 til 6,4 meter.

Resedavej


Tilbage til oversigten (L - Å)