Tilbage til oversigten (L - Å)

Ravnekærsvej


Vejnr.: 157-0645
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vangedevej 194 til Dalstrøget 20.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ravnekærsvej er anlagt i 1925/26.

Vejen er navngivet efter Ravnekærsgader i Munkehøjsvangen. Dette kær skal næppe søges på Vangedes jorder.

I 1935 overgik vejen til offentlig vej.
I 1974/75 blev kørebanen udvidet fra 5,0 til 6,4 meter.

Ravnekærsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)