Tilbage til oversigten (L - Å)

Ræveskovsvej


Vejnr.: 157-0670
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Niels Steensens Vej 21 til blind vej mod syd.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ræveskovsvej er anlagt omkring 1906-1914.

Vejen er navngivet efter Ræveskovsbakken nord vest for Gentofte Sø.

I 1940 overgik vejen til offentlig vej. 
I 1957/58 udførte amtet en lukning ved Lyngbyvej og en ny forbindelse til Niels Steensens Vej.

Ræveskovsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)