Tilbage til oversigten (L - Å)

Ranunkelvej


Vejnr.: 157-0642
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Gentoftegade 103 til Begoniavej 16.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ranunkelvej er anlagt i 1923/24.

Vejen er navngivet efter at vinhandler Peter Jørgensen m.fl. i 1899 havde overtaget Søgården og påbegyndt en udstykning af gårdens jorder. Da der indtil ejerskiftet havde været drevet handelsgartneri på ejendommen, valgte man at navngive de nyanlagte veje efter blomster og planter.

I 1949 overgik vejen til offentlig vej.
I 1973/74 blev kørebanen udvidet fra 5,0 til 6,4 meter.

RanunkelvejBidende Ranunkel.


Tilbage til oversigten (L - Å)