Tilbage til oversigten (L - Å)

Rakelsvej


Vejnr.: 157-0641
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Esthersvej 39 til Rebekkavej 36.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Rakelsvej er anlagt i 1901/02. 

Indtil 1928 hed vejen Skt. Pouls Vej. Da C.L. Ibsen i slutningen af halvfemserne udstykkede sine arealer vest for Hellerup Station, gav han vejene navne efter bibelske kvinder.

Vejen er overgået til offentlig vej, formentligt i 30´erne.

Rakelsvej


Tilbage til oversigten (L - Å)