Tilbage til oversigten (L - Å)

Rågevej


Vejnr.: 157-0680
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Tranegårdsvej 100 til Ingeborgvej 38.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Rågevej er anlagt i 1917.

Ved udstykningen af Høeghsmindes jorder fik vejene fuglenavne.

I 1933 overgik vejen til offentlig vej.

Rågevej


Tilbage til oversigten (L - Å)