Tilbage til oversigten (L - Å)

Rådhusvej (L. E. Bruuns Vej - blind ende)


Vejnr.: 157-0677
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Jægersborg Allé 3 til Ejvindsvej blind ende fra L. E. Bruuns Vej til Eivindsvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Rådhusvej er anlagt før 1913.

Indtil da hed vejen Gothaabsvej. Vejen er navngivet efter Gentofte Kommunes første rådhus, opført 1903.

I 1911 overgik strækningen fra Enighedsvej til L. E. Bruuns Vej til offentlig vej.
I 1921 overgik strækningen fra L. E. Bruuns Vej til offentlig vej.
I 1929 overgik strækningen fra Jægersborg Allé til Enighedsvej til offentlig vej.
I 1933/34 blev vejen udvidet fra Alléen til stationspladsen.
I 1943/44 blev vejen udvidet fra L. E. Bruuns Vej til Enighedsvej.

Rådhusvej (L. E. Bruuns Vej - blind ende)


Tilbage til oversigten (L - Å)