Tilbage til oversigten (L - Å)

Prs. Alexandrines Allé


Vejnr.: 157-0636
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Jægersborg Allé 47 til Enighedsvej 36.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Prinsesse Alexandrines Allé er anlagt omkring 1898. 

Vejen er opkaldt efter Prinsesse Alexandrine, der i 1898 var blevet gift med Prins Christian, der senere blev Kong Christian X (1912 – 1947). Hun blev dronning i 1912 og moder til Frederik den IX og arveprins Knud

I 1920 overgik vejen til offentlig vej.
I 1970/71 blev kørebanen udvidet fra 6,25 til 8,5 meter.

Prs. Alexandrines Allé


Tilbage til oversigten (L - Å)