Tilbage til oversigten (L - Å)

Prins Valdemars Vej (resten)


Vejnr.: 157-0637
Vejstatus: Offentlig vej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ermelundsvej 26 til Søndersøvej 5.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Prins Valdemars Vej er anlagt i 1935/36 og 1937/38.

Vejen er opkaldt efter prins Valdemar af Danmark.(1858-1939). Han var yngste søn af Christian IX og Dronnig Louise. Han blev admiral i 1918 og fik fra 1906 ejendomsret over Bernstorff Slot og blev den sidse kongelige ejer. 

I 1935/36 blev strækningen fra Ermelundsvej til Enemarksvej anlagt.
I 1935 overgik strækningen fra Ermelundsvej til Enemarksvej til offentlig vej.
I 1937/38 blev strækningen fra Enemarksvej til Søndersøvej anlagt på offentlig grund.

Prins Valdemars Vej (resten)


Tilbage til oversigten (L - Å)