Tilbage til oversigten (L - Å)

Prins Axels Vej


Vejnr.: 157-0638
Vejstatus: Privat fællesvej
Vejklasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ved Slotshaven 6 til blind vej mod sydøst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Prins Axels Vej er anlagt i 1980.

Vejen er opkaldt efter prins Axel.
Prins Axel var søn af prins Valdemar og prinsesse Marie. Han fungerede som erhvervsmand bl.a. direktør i ØK og spillede en betydelig rolle i dansk luftfart.

Prins Axels ejendom ”Bernstorffshøj” ligger ganske tæt ved Bernstorffparken.

Vejen er privat fællesvej.

Prins Axels Vej


Tilbage til oversigten (L - Å)